• Slide 1
  • Slide 2

Servis i održavanje vatrogasnih aparata


Servisiranje, kontrola i punjenje svih vrsta vatrogasnih aparata, (standardnih i aparata pod pritiskom)

Ispitivanje vatrogasnih aparata na hladan vodeni pritisak.

1-Ventil,
2-Opruga,
3-Igla,
4-Ručica gornja,
5-Ručica donja,
6-Osigurač,
7-Plastična nit,
8-Plomba,
9-Manometar,
10-Zaptivna gumica sigurnosnog ventila,
11-Sigurnosni ventil,
12-Osovina ručice,
13-Nosač uzgonske cevi,
14-O'RING zaptivka,
15-Nepovratni ventil manometra,
16-Uzgonska cev, 17-Prah,
18-telo aparata,boca,
19-Nalepnica,
20-Zidni nosač aparata,
21-Crevo,
22-Držač creva,
23-identifikacioni broj. 

 

 

 

 

 

 

 

Vatrogasni aparati

 
Servisiranje, kontrola i punjenje svih vrsta vatrogasnih aparata, (standardnih i aparata pod pritiskom).
Ispitivanje vatrogasnih aparata na hladan vodeni pritisak.

Hidranti i hidranska oprema

 
Kontrola hidrantskih instalacija i hidranata, merenje protočnog kapaciteta vode u hidrantskoj instalaciji

Ispitivanje gromobranskih i električnih instalacija

 
Vršimo usluge ispitivanja, popravki i izvodjenja gromobranskih i električnih instalacija.