• Slide 1
 • Slide 2

Rešenja i ovlašćenja

 

 1. Rešenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i to:
  Mobilnih uređaja za gašenje požara
  - mobilni uređaji za gašenje požara pod stalnim pritiskom
  - mobilni uređaji za gašenje požara koji sadrže bočicu sa pogonskim gasom

 2. Rešenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i to:
  Instalacija hidrantske mreže za gašenje požara

 3. Rešenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija posebnih sistema i to:
  instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara

 4. Rešenje za obaljanje poslova kontrolisanja instalacija posebnih sistema i to:
  Instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova

 5. Rešenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija posebnih sistema i to:
  Instalacija i uređaja u zonama opasnosti od eksplozija

Vatrogasni aparati

 
Servisiranje, kontrola i punjenje svih vrsta vatrogasnih aparata, (standardnih i aparata pod pritiskom).
Ispitivanje vatrogasnih aparata na hladan vodeni pritisak.

Hidranti i hidranska oprema

 
Kontrola hidrantskih instalacija i hidranata, merenje protočnog kapaciteta vode u hidrantskoj instalaciji

Ispitivanje gromobranskih i električnih instalacija

 
Vršimo usluge ispitivanja, popravki i izvodjenja gromobranskih i električnih instalacija.