• Slide 1
 • Slide 2

Protivpožarni aparati


Kod nas možete kupiti sve vrste i tipove vatrogasnih aparata: "S", "CO2" i HL:

 • Protivpožarni aparat S-1
 • Protivpožarni aparat S-2
 • Protivpožarni aparat S-3
 • Protivpožarni aparat S-6
 • Protivpožarni aparat S-9
 • Protivpožarni aparat S-12
 • Protivpožarni aparat S-50
 • Protivpožarni aparat S-100
 • Protivpožarni aparat CO2 - 5
 • Protivpožarni aparat CO2 - 10
 • Protivpožarni aparat CO2 - 30
 • Protivpožarni aparat FM200 - 6
 • Protivpožarni aparat FM200 - 9
 • Protivpožarni aparat Foxer FE36 - 2
 • Protivpožarni aparat Foxer FE36 - 6

Vatrogasni aparati

 
Servisiranje, kontrola i punjenje svih vrsta vatrogasnih aparata, (standardnih i aparata pod pritiskom).
Ispitivanje vatrogasnih aparata na hladan vodeni pritisak.

Hidranti i hidranska oprema

 
Kontrola hidrantskih instalacija i hidranata, merenje protočnog kapaciteta vode u hidrantskoj instalaciji

Ispitivanje gromobranskih i električnih instalacija

 
Vršimo usluge ispitivanja, popravki i izvodjenja gromobranskih i električnih instalacija.