• Slide 1
 • Slide 2

Ostala protivpožarna i zaštitna oprema

 

 • Protivpanična rasveta
 • Protivpožarna vrata
 • Ormarić za vatrogasne aparate
 • Protivpožarne centrale, javljači požara, sirene
 • Vatrogasna odela za prilazak vatri,
 • Vatrogasna odela za prolazak kroz vatru,
 • Vatrogasne šlemove, sa viziriom i bez vizira,
 • Vatrogasne čizme,
 • Zaštitne rukavice,
 • Zaštitne čizme i cipele,
 • Građevinske šlemove i naočare,
 • Kompletnu HTZ opremu,
 • Obične i lampe u ex izradi,
 • Navlake za pp aparate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatrogasni aparati

 
Servisiranje, kontrola i punjenje svih vrsta vatrogasnih aparata, (standardnih i aparata pod pritiskom).
Ispitivanje vatrogasnih aparata na hladan vodeni pritisak.

Hidranti i hidranska oprema

 
Kontrola hidrantskih instalacija i hidranata, merenje protočnog kapaciteta vode u hidrantskoj instalaciji

Ispitivanje gromobranskih i električnih instalacija

 
Vršimo usluge ispitivanja, popravki i izvodjenja gromobranskih i električnih instalacija.