• Slide 1
  • Slide 2

Hidranski ormari i hidranska oprema


U ponudi imamo široku lepezu hidranskih ormara i hidtanske opreme:

 
HIDRANTSKI ORMAN
NADZEMNI - HONH
ORMARIĆ SA ZAŠTITINIM STAKLOM
ZA PP APARATE
HIDRANTSKI ORMAN ZA GAŠENJE
PENOM- HOP
     
   
HIDRANTSKI ORMAN
PODZEMNI - HOV
ZIDNI HIDRANTSKI
ORMARIĆ - HOZ
HIDRANTSKA OPREMA
     
     

 

Vatrogasni aparati

 
Servisiranje, kontrola i punjenje svih vrsta vatrogasnih aparata, (standardnih i aparata pod pritiskom).
Ispitivanje vatrogasnih aparata na hladan vodeni pritisak.

Hidranti i hidranska oprema

 
Kontrola hidrantskih instalacija i hidranata, merenje protočnog kapaciteta vode u hidrantskoj instalaciji

Ispitivanje gromobranskih i električnih instalacija

 
Vršimo usluge ispitivanja, popravki i izvodjenja gromobranskih i električnih instalacija.