• Slide 1
  • Slide 2

Kontrola stabilnih sistema za dojavu i gašenje požara

 

  • Kontrola i ugradnja stabilnih sistema za dojavu požara.
  • Kontrola i ugradnja stabilnih sistema za gašenje požara svih tipova.

 

Stabilne instalacije za gašenje požara vodom.

 

 

Stabilne instalacije za gašenje požara ugljen-dioksidom i drugim gasovitim stedstvima
Sistem za automatsku detekciju i dojavu požara.

 

 

Sistem za automatsku detekciju, dojavu, signalizaciju i aktiviranje sistema za gašenje požara.

 

Vatrogasni aparati

 
Servisiranje, kontrola i punjenje svih vrsta vatrogasnih aparata, (standardnih i aparata pod pritiskom).
Ispitivanje vatrogasnih aparata na hladan vodeni pritisak.

Hidranti i hidranska oprema

 
Kontrola hidrantskih instalacija i hidranata, merenje protočnog kapaciteta vode u hidrantskoj instalaciji

Ispitivanje gromobranskih i električnih instalacija

 
Vršimo usluge ispitivanja, popravki i izvodjenja gromobranskih i električnih instalacija.