• Slide 1
  • Slide 2

Pharmacy First Aid

Apoteka prve pomoci

Možemo da Vam ponudimo komplete apoteka za pružanje prve pomoći, tip I i tip II. Apoteka Tip I se koristi do 10 zaposlenih radnika, a Tip II od 10 do 50 zaposlenih radnika. Sadržaj kompleta prve pomoći je usklađen sa zakonom.

 

 
ORMARIĆ ZA PRVU POMOĆ TIP TS-1

Prema pravilniku o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu.
Službeni list SFRJ br. 21 od 11.05.1971. god. član 7.
Namenjena organizacijama ili radilištima na kojima je zaposleno do 10 radnika.

Sadržaj ormarića tip TS-1
Naziv/dimenzije Broj komada
Prvi zavoj tip 2 10cm x 5m 3 kom.
Flaster sa jastučićem 8cm x 10cm 1 kom.
Sanitetska vata 50g 1 kom.
Makaze 1 kom.
Pinceta 1 kom.
Ormarić 1 kom.
Spisak materijala 1 kom.
 
 
REZERVNO PUNJENJE ZA ORMARIĆ TIP TS-1

Prema pravilniku o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu.
Službeni list SFRJ br. 21 od 11.05.1971. god. član 7.

Sadržaj rezervnog punjenja tip TS-1
Naziv/dimenzije Broj komada
Prvi zavoj tip 2 10cm x 5m 1 kom.
Flaster sa jastučićem 8cm x 10cm 1 kom.
Sanitetska vata 50g 1 kom.
Spisak materijala 1 kom.
 
 
OSNOVNO PUNJENJE ZA ORMARIĆ TIP TS-1

Prema pravilniku o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu.
Službeni list SFRJ br. 21 od 11.05.1971. god. član 7.

Sadržaj osnovnog punjenja tip TS-1
Naziv/dimenzije Broj komada
Prvi zavoj tip 2 10cm x 5m 3 kom.
Flaster sa jastučićem 8cm x 10cm 1 kom.
Sanitetska vata 50g 1 kom.
Makaze 1 kom.
Pinceta 1 kom.
Spisak materijala 1 kom.
 
 
ORMARIĆ ZA PRVU POMOĆ TIP TS-2 (bez udlaga)

Namenjen je organizacijama ili radilištima sa više od 10 zaposlenih, s tim da je potrebna jedan ormarić za prvu pomoć TS-2 na svakih 50 zaposlenih.
Takođe, uz svaki ormarić TS - 2 se moraju nalaziti i 4 komada vatiranih udlaga po Krameru za prelom kostiju.

Prema Pravilniku o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu.
Službeni list SFRJ br. 21 od 11.05.1971 god. član 8.

Sadržaj ormarića za prvu pomoć tip TS-2
Naziv/dimenzije Broj komada
Prvi zavoj tip 0 5cm x 3m 5 kom.
Prvi zavoj tip 2 10cm x 5m 5 kom.
Kaliko zavoj 8cm x 5m 4 kom.
Flaster sa jastučićem 8cm x 10cm 2 kom.
Trougla marama 100cm x 100cm x 140cm 2 kom.
Igle sigurnosnice 4 kom.
Sanitetska vata 10g 3 kom.
Sanitetska vata 100g 1 kom.
Esmarh guma 80cm 1 kom.
Kožni naprstak u tri veličine 6 kom.
Makaze sa zavrnutom glavicom 1 kom.
Pinceta 1 kom.
Ormarić 1 kom.
Spisak materijala 1 kom.
 
 
REZERVNO PUNJENJE ZA ORMARIĆ TIP TS-2

Prema Pravilniku o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu.
Službeni list SFRJ br. 21 od 11.05.1971 god. član 8

Sadržaj rezervnog punjenja tip TS-2
Naziv/dimenzije Broj komada
Prvi zavoj tip 0 5cm x 3m 5 kom.
Prvi zavoj tip 2 10cm x 5m 5 kom.
Kaliko zavoj 8cm x 5m 4 kom.
Flaster sa jastučićem 8cm x 10cm 2 kom.
Trougla marama 100cm x 100cm x 140cm 2 kom.
Igle sigurnosnice 4 kom.
Sanitetska vata 10g 3 kom.
Sanitetska vata 100g 1 kom.
Spisak materijala 1 kom.
 
 
OSNOVNO PUNJENJE ZA ORMARIĆ TIP TS-2

Prema Pravilniku o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu.
Službeni list SFRJ br. 21 od 11.05.1971 god. član 8.

Sadržaj osnovnog punjenja za ormarić tip TS-2
Naziv/dimenzije Broj komada
Prvi zavoj tip 0 5cm x 3m 5 kom.
Prvi zavoj tip 2 10cm x 5m 5 kom.
Kaliko zavoj 8cm x 5m 4 kom.
Flaster sa jastučićem 8cm x 10cm 2 kom.
Trougla marama 100cm x 100cm x 140cm 2 kom.
Igle sigurnosnice 4 kom.
Sanitetska vata 10g 3 kom.
Sanitetska vata 100g 1 kom.
Esmarh guma 80cm 1 kom.
Kožni naprstak u tri veličine 6 kom.
Makaze sa zavrnutom glavicom 1 kom.
Pinceta 1 kom.
Spisak materijala 1 kom.

Fire extinguishers

 
Servicing, control and charging of all types of fire extinguishers, (standard and appliances under pressure).
Testing of fire extinguishers in the cold water system.

Hydrants and Hydrant sets

 
Control hydrant systems and fire hydrants, water flow measurement in the hydrant installation

Testing of lightning and electrical installations

 
We offer tests, adjustments and performance of lightning and electrical installations.