• Slide 1
  • Slide 2

Kontrola i ugradnja protivpanične rasvete

 

  • Vršimo kontrolu i ispitivanje postojeće protivpanične rasvete u objektima bilo da su sa sopstvenim izvorom napajanja ili tipa APA uradjaja.
  • Vršimo popravku postojećih sistema protivpanične rasvete u objektima
  • Vršimo izvodjenje novih sistema protivpanične rasvete u objektima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatrogasni aparati

 
Servisiranje, kontrola i punjenje svih vrsta vatrogasnih aparata, (standardnih i aparata pod pritiskom).
Ispitivanje vatrogasnih aparata na hladan vodeni pritisak.

Hidranti i hidranska oprema

 
Kontrola hidrantskih instalacija i hidranata, merenje protočnog kapaciteta vode u hidrantskoj instalaciji

Ispitivanje gromobranskih i električnih instalacija

 
Vršimo usluge ispitivanja, popravki i izvodjenja gromobranskih i električnih instalacija.