• Slide 1
 • Slide 2

Servis za pružanje usluga preventivne zaštite

 

Vatrotehna se bavi pružanjem preventivnih usluga zaštite od požara i na našem tržištu egzistira od 1997. godine.

Za vršenje poslova servisiranja i popravke vatrogasnih sprava i opreme ovlašćeni smo od strane MUP-a Republike Srbije, Sektora za vanredne situacije - Uprave za vanredne situacije. 

Poslove preventivnih usluga zaštite od požara obavlja stručno osposobljen kadar.

Usluge koje Vam možemo ponuditi su: 

 • Kontrola (servisiranje), ispitivanje na hladan vodeni pritisak i punjenje protivpožarnih aparataAparat za gasenje pozara
 • Kontrola hidrantskih instalacija, hidranata i njihova popravka
 • Ispitivanje i merenje protočnog kapaciteta i pritiska vode u trajanju od 24 časa u hidrantskoj i vodovodnoj instalaciji
 • Kontrola i ugradnja protivpanične rasvete
 • Kontrola i popravka stabilnih sistema za dojavu i gašenje požara
 • Ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija
 • Obuka i provera znanja zaposlenih radnika iz protivpožarne zaštite
 • Izrada programa obuke iz oblasti zaštite požara
 • Izrada pravila iz oblasti zaštite od požara
 • Izrada planova evakuacije
 • Izrada plana i elaborata zaštite od požara
 • Remont i revizija trafo stanica
 • Izrada stubića za uzemljenje autocisterni
 • Merenje statičkog elektricetata
 • Kontrola protiveksplozivne zaštite
 • Pružanje usluga referenta protivpožarne zaštite
 • Pružanje usluga odgovornog lica bezbednosti i zdravlja na radu
 • Izrada šema elektrorazvoda u elektro ormarima
 • Prodaja vatrogasnih aparata i hidrantske opreme
 • Prodaja apoteka za prvu pomoć
 • Ostale usluge iz oblasti zaštite od požara i bezbednost i zdravlja na radu

 

 

Vatrogasni aparati

 
Servisiranje, kontrola i punjenje svih vrsta vatrogasnih aparata, (standardnih i aparata pod pritiskom).
Ispitivanje vatrogasnih aparata na hladan vodeni pritisak.

Hidranti i hidranska oprema

 
Kontrola hidrantskih instalacija i hidranata, merenje protočnog kapaciteta vode u hidrantskoj instalaciji

Ispitivanje gromobranskih i električnih instalacija

 
Vršimo usluge ispitivanja, popravki i izvodjenja gromobranskih i električnih instalacija.